Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru

aktivity

Ďábel proti Bohu

Historické drama
Rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru.

V České republice je velmi málo míst spojených s takto ojedinělou minulostí, jako jsou Velké Losiny a potažmo celé Šumpersko, která jsou dodnes spojována s čarodějnickými procesy, jejichž hlavním strůjcem byl inkvizitor František Jindřich Boblig z Edelstadtu. Minulost tohoto regionu dodnes upoutává pozornost nejen historiků, ale také různých tvůrců.

Cílem tohoto nového divadelního zpracování však není jen připomenout mravní čistotu faráře Lautnera, ale hlavně rozkrýt kořeny těchto nekonečných procesů. Takže do centra tohoto nového divadelního zpracování se dostává analýza Bobligovy osobnosti a hlavně snaha upozornit na to, že čarodějnické procesy jako takové nebyly záležitostí církevní, jak se dodnes mnozí lidé domnívají, ale světskou! Církev do procesu vstupovala teprve tehdy, byl-li obžalován z čarodějnictví některý z jejich služebníků – v dané cause farář Kryštof Lautner. Navzdory tomu, že autorka pracuje s autentickými, historicky ověřenými fakty a na jevišti se pohybují reálné historické postavy, hra není dramatem faktu, ale je plná divadelních kouzel a atmosféry.

Divadelní text je koncipován jako kaleidoskop klíčových momentů Bobligova života – od útlého mládí a jeho první lásky (tyto scény jsou naprostou autorskou licencí), přes různá setkání s významnými lidmi (tedy situace, které se opírají o historické reálie) až k ukázkám jeho jednání a nakládání s obžalovanými. Jeho životní příběh je viděný prismatem vlastní blížící se smrti. Boblig = Ďábel v lidské podobě – stane na jevišti, aby divákům předvedl svůj celoživotní souboj s Bohem, v něhož navzdory své zvrhlosti pevně věřil, a tím také věřil v Jeho nekonečnou milosrdnost, nebo v ní alespoň doufal.

Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru
Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru
Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru
Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru
Historické drama Ďábel proti Bohu - rekonstrukce čarodějnických procesů ve výsostně divadelním tvaru

Postavy
Velké Losiny
Jindřich František Boblig z Edelstadtu
Ďábel proti Bohu - brožura [PDF 5.89 MB]