Ďábel proti Bohu - historické drama na zámku Velké Losiny

aktivity / Ďábel proti Bohu

Jindřich František Boblig z Edelstadtu

Kdo to vlastně byl Jindřich František Boblig z Edelstadtu?

Píše se rok 1678 a na žerotínském panství Losiny propuklo řádění světské inkvizice, které se záhy přeneslo do vzkvétajícího a bohatnoucího města Šumperk. Tomu všemu velel jeden jediný člověk Jindřich František Boblig.

Z období před procesy o Bobligovi historické archivy více méně mlčí. Zemřel 27. ledna 1698 – podle olomoucké matriky v 87 letech, takže se musel narodit někdy 1611 popř. 1612 ve Slezsku, v dnešních Zlatých Horách. Tehdy byly nazývány „Cukmantl“ nebo „Edelstadt“. Byl synem přední zlatohorské měšťanské rodiny – známé tam již od roku 1530. V mládí studoval práva – asi ve Vídni, nedosáhl však doktorátu. V tehdejších poměrech to stačilo pro funkci soudce či advokáta.

Možná, že právě touha po snadném zbohatnutí z majetků odsouzených obětí procesů byla příčinou, proč nedostudoval práva a raději se věnoval kariéře přísedícího inkvizičního tribunálu. Odtud vede jeho cesta od nyského knížectví, kde tyto procesy byly vrcholem procesů s čarodějnictvím, až k jeho „zaslíbeným“ Losinám a Šumperku.

 

[IKONOGRAFIE]

Titulní strana Kladiva na čarodějnice ve vydání z roku 1669. Je rozšířeným omylem, že Boblig znal prakticky jen tuto knihu a stále se na ní odvolával. Ve skutečnosti tomu tak nebylo. Dílo nepatřilo k hlavním „autoritám“ v jeho inkvizitorské praxi.


Ďábel proti Bohu
Postavy
Velké Losiny
Ďábel proti Bohu - brožura [PDF 5.89 MB]