Divadelní představení nabízí agentura APP ART Praha

profil / spolupracovníci

Silvester Lavrík

*1964, Poprad, Slovensko

Preložené s pomocou bezplatného internetového prekladača. Tomu zodpovedá aj kvalita prekladu. Korešponduje to s kvalitou tohto životopisu.

Písanie a publikácie

... Viac ako 20 divadelných hier, predstavený v prestížnych divadlách na slovenskom, Česká republika, Srbsko, Poľsko, Maďarsko... Je laureátom prestížnych cien v oblasti divadla a drámy (Cena Alfréda Radoka, Dráma 2000, Tvorivý počin roka...). Jeho zbierky poviedok Allegro Barbaro (2002), Zlodeji (2005, Zlodeji) a Pen - kreslenie (2006, Perokresba) boli publikované v LCA nakladateľstvo. Jeho prvý román s názvom Zu (2011, Zu) bola vydaná v nakladateľstve Kalligram. Posledné dva z jeho kníh boli nominované na literárnu cenu Anasoft Littera 2007, 2011.

Až do tejto chvíle, kedy dokončil a vydal jeho najnovší román v príbehoch Naivnej Rogations (2013, Kalligram, Naivných modlitby), rovnako ako tri knihy pre deti napísal a ilustroval pseudonymom Hana Naglik.

On tiež publikoval monodrámu Villa Lola (2004), antológiu textov divadelných hier (Divadelný ústav, Bratislava 2007) a cestovné pohľadnicu album Slovensko v lete (2004).

Niektoré z jeho hier, scenárov, poviedok a esejí boli preložené, publikoval, nakrúcal a hral v knihách, divadlách alebo časopisy v krajinách pomocou týchto jazykov (USA, GB, Francúzsko, Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko...)

vývoj zamestnanosti

od roku 2012
režisér, dramatik, prozaik ... slobodné povolania
Akadémie múzických umení Bratislava učiteľ, vonkajšie
20097 – 2011
Slovenský režisér televízny film
20057 – 2009
Rádio Devín - Slovenský rozhlas 3, vedúci
20037 – 2005
divadelný režisér, dramatik, prozaik, slobodné povolania
20007 – 2003
Mestské divadlo Zlín, Česká republika umelecký riaditeľ
19987 – 2000
Jandl, reklamná agentúra, kreatívny riaditeľ
19937 – 1998
Základná umelecká škola v Bánovciach učiteľ
1987 – 1993
ZŠ Bánovce učiteľ

vzdelanie

19977 – 2000
Akadémie múzických umení, odbor smeru
Bratislava, Mgr. umenie
19827 – 1987
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
odbor výučby slovenského jazyka a výtvarné umenie Prešov, Mgr
19787 – 1982
High School Poprad, promócie