Velké Losiny inspirují

aktivity / Ďábel proti Bohu

Velké Losiny

Významná část aktivit společnosti a studia je taky vázána na Velké Losiny a Zámek Velké Losiny. Pracuje s geniem loci tohoto inspirativního regionu a svými aktivitami významně přispívá k jeho soudobé kulturní atmosféře.

Zámek Velké Losiny - dejiště významné části aktivit agentury APP ART
Zámek Velké Losiny - dejiště významné části aktivit agentury APP ART
Zámek Velké Losiny - dejiště významné části aktivit agentury APP ART
Zámek Velké Losiny - dejiště významné části aktivit agentury APP ART

 

Vážení přátelé, milí návštěvníci,
dovolte mi, abych Vám krátce představila velkolosinský zámek a zároveň Vás upozornila na některé historické souvislosti vzniku inkvizičních procesů v této přitom velmi malebné části Severní Moravy.

Velkolosinský renesanční zámek, vybudovaný v několika stavebních etapách v 2. polovině 16. a počátkem 17. století, se stal architektonickou dominantou podhůří Jeseníků. Původní podobou je spjat s životem významného šlechtického rodu Žerotínů, kteří mu vtiskli neopakovatelnou atmosféru nádherymilovného života aristokracie, ale i neblaze proslulých čarodějnických procesů. Počátek těchto procesů lze datovat rokem 1678 a trvaly téměř 15 let. Kombinací nesmyslných obvinění, psychologického a fyzického nátlaku, zejména mučení, bylo vynucené „přiznání“ obviněné osoby, ale i svědectví proti dalším lidem. Toto všechno mělo za následek, že z jednoho případu údajného čarodějictví se stal řetězec masového pronásledování a likvidace lidí.

Na Velkých Losinách se objevuje jeden z nejproslulejších inkvizitorů, František Jindřich Boblig z Edelstadtu. Při sledování jeho pohnutek, které byl hybnou silou procesů, nevystačíme pouze s pověrou a fanatizmem. Pravou příčinou jeho jednání, byla zištnost a touha po seberealizaci v podobě neomezené moci nad druhými lidmi. Prostředkem k jejímu dosažení sloužila korupce s pokřiveným právem.

V této vypjaté době vyvolané Bobligovým bezuzdným řáděním upadá obchod a řemeslo, ale hlavně roste jeho nenasytná snaha rozšířit procesy na jiná města a panství, zejména do Olomouce. Také nemalé náklady, které dopadají na vrchnost, jsou nakonec důvodem k zastavení procesů. Boblig, již jako stařec, odchází do Olomouce, kde po krátkém čase, zcela nepotrestán, roku 1696 umírá.

Tento historický úsek byl vždy vděčným tématem pro autory historických románů, filmaře a dramatiky. Z dramtických děl je to právě „Ďábel proti bohu“, který je doslova vsazen do původního prostředí losinského zámku a vtáhne diváka přímo do víru této historické výjimečnosti, která přesahuje hranice nejen regionální, ale pro svou konkrétní podobu i hranice Střední Evropy.

Příjďte se podívat, stojí to za to.

S úctou Vaše
Marcela Tomášková
kastelánka zámku Velké Losiny

Ďábel proti Bohu
Postavy
Jindřich František Boblig z Edelstadtu
Ďábel proti Bohu - brožura [PDF 5.89 MB]